Wat bieden wij?

Softwel stelt aan de leden toepassingssoftware ter beschikking die het ganse spectrum van de administratieve werkzaamheden stroomlijnt en daarenboven de kerntaak van de voorzieningen, de zorg, ondersteunt.
Via de modulaire opbouw van de ORBIS-software zitten de cliëntadministratie, de personeelsadministratie, de boekhouding, en de dossiervorming rond de cliënten vervat in een soepel en doordacht concept, gesteund op de praktijk van vele voorzieningen.
Voor de boekhouding wordt beroep gedaan op het gekende boekhoudpakket Cubic-pro, maar dan grondig geïntegreerd met Orbis en voorzien van eigen functionaliteiten.

ORBIS = Open Relationeel Beleids Informatiesysteem.

De voornaamste onderdelen van ORBIS of ORBIS-gerelateerde pakketten zijn:

1. DOSSIER

Een uitermate flexibele database voor het zelf ontwerpen en beheren van dossiers over cliënten, personeel, producten, activiteiten, enz. met als enige grens de eigen creativiteit. Een schematisch overzicht van dit pakket vindt u hier.

 2. CLIENTENADMINISTRATIE

Registreert alle cliëntgegevens die noodzakelijk zijn voor een vlotte en correcte administratieve verwerking in de voorziening. Het voorbereiden van de communicaties met het VAPH in het kader van de subsidiëring van de voorziening is ook voorzien. Een schematisch overzicht van dit pakket vindt u hier.

3. PERSONEELSADMINISTRATIE

Bevat alle gegevens van uw personeelsleden en genereert beleidsinformatie over uw personeelsbestand, doet alle loonvoorbereidend werk, noodzakelijk voor uw sociaal secretariaat. Het voorbereiden van de communicaties met het VAPH is eveneens voorzien: anciënniteitsopvolging en PPR (Permanente Personeel Registratie). Een schematisch overzicht van dit pakket vindt u hier.

4. UURROOSTERS

Een eenvoudige manier om dienstroosters op te stellen voor alle personeelsleden en een koppeling naar de verloning te voorzien, vooral interessant om de bijzondere toeslagen correct te verrekenen en het opvolgen van allerhande tellers. Een schematisch overzicht van dit pakket vindt u hier.

5. Extra functionaliteit in Exact Globe

- Via verregaande integratie van het boekhoudpakket Exact Globe met de Orbis-software is voor de cliëntenadministratie voorzien dat facturen voor cliënten automatisch gegenereerd kunnen worden voor geboekte bedragen in de boekhouding.
- Verdere integratie zorgt voor het automatisch boeken van de loonstatistieken van het sociaal secretariaat binnen Exact Globe naar de kostenplaatsen.
- Eveneens voorzien is het automatisch genereren van fiscaal aftrekbare giften.

6. Extra functionaliteit via CRYSTAL REPORTS

Dankzij een rapporteringstaal kan bijzonder interessante beleidsinformatie uit de bestaande databanken gegenereerd worden.

Gemeenschappelijke kenmerken aan de modules zijn de sterke performantie, de onderlinge communicatiemogelijkheden en het opmaken van listings, zowel voorgeprogrammeerd als gemeenschappelijk in Softwel tot stand gekomen via de rapporteringstaal Crystal Reports. Voorzieningen kunnen ook eigen listings via deze ondervragingstaal opmaken.

7. GROEPSAANKOOP

Naast het gezamelijk beheren en ontwikkelen van software wil Softwel ook via groepsaankoop aan de leden voordelen verschaffen. Zo heeft Softwel o.a. met Microsoft een Select-contract afgesloten waardoor Microsoftlicenties door Softwel-leden aan zeer voordelige voorwaarden kunnen worden aangeschaft, mits het respecteren van de contractuele bepalingen.